110 kV gaisvadu līnijas Nr. 124A nozare uz Jēkabpili un 330 kV gaisvadu līnija LNr.309 Veļikoreckaja – Rēzekne Krustpils iecirknī

110 kV gaisvadu līnijas Nr. 124A nozare uz Jēkabpili un 330 kV gaisvadu līnija LNr.309 Veļikoreckaja – Rēzekne Krustpils iecirknī

110 kV gaisvadu līnijas Nr. 124A nozare uz Jēkabpili un 330 kV gaisvadu līnija LNr.309 Veļikoreckaja – Rēzekne Krustpils iecirknī

110 kV gaisvadu līnijas Nr. 124A nozare uz Jēkabpili un 330 kV gaisvadu līnija LNr.309 Veļikoreckaja – Rēzekne Krustpils iecirknī

110 kV gaisvadu līnijas Nr. 124A nozare uz Jēkabpili un 330 kV gaisvadu līnija LNr.309 Veļikoreckaja – Rēzekne Krustpils iecirknī