Ēkas rekonstrukcija Vecpilsētas iela 19, Rīga.

Ēkas rekonstrukcija Vecpilsētas iela 19, Rīga.

Ēkas rekonstrukcija Vecpilsētas iela 19, Rīga.

Ēkas rekonstrukcija Vecpilsētas iela 19, Rīga.

Ēkas rekonstrukcija Vecpilsētas iela 19, Rīga.