110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2020. gadā

110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2020. gadā

110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2020. gadā

110 kV gaisvadu līniju negabarītu novēršana 2020. gadā