Jaunas Orcla ražotnes būvniecība - Dzelzbetona konstrukciju izbūve un grīdas betonēšanas darbi.