Balticovo vistu kūtis un noliktavas jaunbūve

Balticovo vistu kūtis un noliktavas jaunbūve

Balticovo vistu kūtis un noliktavas jaunbūve

Balticovo vistu kūtis un noliktavas jaunbūve