SWH Biroja ēkas rekonstrukcija - 15000m2 putubetons un estrich grīdas.