Vadības ēkas būvniecība un jauna zibensaizsardzības torņa uzstādīšanas darbi
objektā „a/st. „Bolderāja”, Zilā iela 25, Rīgā”

Vadības ēkas būvniecība un jauna zibensaizsardzības torņa uzstādīšanas darbi
objektā „a/st. „Bolderāja”, Zilā iela 25, Rīgā”

Vadības ēkas būvniecība un jauna zibensaizsardzības torņa uzstādīšanas darbi
objektā „a/st. „Bolderāja”, Zilā iela 25, Rīgā”