Augstsprieguma divķēžu līnijas enkurbalsta demontāža a/st. „Bolderāja 1”, Silikātu ielā 24, Rīgā