10/110kV apakšstacijas Nr. 75 "Aloja" 110kV āra sadales ietaises rekonstrukcija.
110kV līniju pārvienojumi, sadales ietaises iekārtu montāža

10/110kV apakšstacijas Nr. 75 "Aloja" 110kV āra sadales ietaises rekonstrukcija.
110kV līniju pārvienojumi, sadales ietaises iekārtu montāža

10/110kV apakšstacijas Nr. 75 "Aloja" 110kV āra sadales ietaises rekonstrukcija.
110kV līniju pārvienojumi, sadales ietaises iekārtu montāža

10/110kV apakšstacijas Nr. 75 "Aloja" 110kV āra sadales ietaises rekonstrukcija.
110kV līniju pārvienojumi, sadales ietaises iekārtu montāža

10/110kV apakšstacijas Nr. 75 "Aloja" 110kV āra sadales ietaises rekonstrukcija.
110kV līniju pārvienojumi, sadales ietaises iekārtu montāža

10/110kV apakšstacijas Nr. 75 "Aloja" 110kV āra sadales ietaises rekonstrukcija.
110kV līniju pārvienojumi, sadales ietaises iekārtu montāža