Radiotornis H=72m un ar to saistītā telekomunikāciju infrastruktūra Ogrē, Doles iela 4
PROJEKTĒŠANA, IZBŪVE, NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Radiotornis H=72m un ar to saistītā telekomunikāciju infrastruktūra Ogrē, Doles iela 4
PROJEKTĒŠANA, IZBŪVE, NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Radiotornis H=72m un ar to saistītā telekomunikāciju infrastruktūra Ogrē, Doles iela 4
PROJEKTĒŠANA, IZBŪVE, NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Radiotornis H=72m un ar to saistītā telekomunikāciju infrastruktūra Ogrē, Doles iela 4
PROJEKTĒŠANA, IZBŪVE, NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ