110kV elektropārvades līnijas LNr. 173 rekonstrukcija (Igaunija, Saaremaa sala)

110kV elektropārvades līnijas LNr. 173 rekonstrukcija (Igaunija, Saaremaa sala)

110kV elektropārvades līnijas LNr. 173 rekonstrukcija (Igaunija, Saaremaa sala)

110kV elektropārvades līnijas LNr. 173 rekonstrukcija (Igaunija, Saaremaa sala)