Ķekavas apvedceļa būvniecība, 110/330kV elektrolīniju pārbūves

Ķekavas apvedceļa būvniecība, 110/330kV elektrolīniju pārbūves

Ķekavas apvedceļa būvniecība, 110/330kV elektrolīniju pārbūves