330 kv gaisvadu līnija LNr. 315 Salaspils -Aizkraukle

330 kv gaisvadu līnija LNr. 315 Salaspils -Aizkraukle

330 kv gaisvadu līnija LNr. 315 Salaspils -Aizkraukle