330 kV gaisvadu līnijas LNr.324 Grobiņa - Klaipēda zibensaizsardzības troses nomaiņa

330 kV gaisvadu līnijas LNr.324 Grobiņa - Klaipēda zibensaizsardzības troses nomaiņa

330 kV gaisvadu līnijas LNr.324 Grobiņa - Klaipēda zibensaizsardzības troses nomaiņa