330/110 kV gaisvadu līniju dubultsējumu izolatoru ķēžu uzstādīšana

330/110 kV gaisvadu līniju dubultsējumu izolatoru ķēžu uzstādīšana

330/110 kV gaisvadu līniju dubultsējumu izolatoru ķēžu uzstādīšana

330/110 kV gaisvadu līniju dubultsējumu izolatoru ķēžu uzstādīšana

330/110 kV gaisvadu līniju dubultsējumu izolatoru ķēžu uzstādīšana

330/110 kV gaisvadu līniju dubultsējumu izolatoru ķēžu uzstādīšana