Radiotornis un ar to saistītā telekomunikāciju infrastruktūra Bebrenē, Ilūksnes novadā

Radiotornis un ar to saistītā telekomunikāciju infrastruktūra Bebrenē, Ilūksnes novadā