“330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" 330 kV sadalietaises pārbūve"
Transformatora bedru B1 un B2 dzelzsbetona konstrukciju demontāžas, betonēšanas un eļļas savācējtvertnes pamatu betonēšanas darbi

“330/110/20 kV apakšstacijas "Krustpils" 330 kV sadalietaises pārbūve"
Transformatora bedru B1 un B2 dzelzsbetona konstrukciju demontāžas, betonēšanas un eļļas savācējtvertnes pamatu betonēšanas darbi