330kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330kV elektrolīnijas LNr. 321 a/st. "Salaspils" - a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 līdz balsts Nr.22

330kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330kV elektrolīnijas LNr. 321 a/st. "Salaspils" - a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 līdz balsts Nr.22

330kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 - Rīgas HES" izbūve un 330kV elektrolīnijas LNr. 321 a/st. "Salaspils" - a/st. "TEC-2" pārbūve posmā balsts Nr.5 līdz balsts Nr.22