Latvijas Universitātes Zinātņu centra būvniecība - dzelbetona plātnes izbūve pagrabstāvā.

Latvijas Universitātes Zinātņu centra būvniecība - dzelbetona plātnes izbūve pagrabstāvā.

Latvijas Universitātes Zinātņu centra būvniecība - dzelbetona plātnes izbūve pagrabstāvā.