Radiotornis un ar to saistītā infrastruktūra apakšstacijā Ērgļi, Gaismas iela 2, Ērgļos