Kvalitātes politika

Ieviešot darbībā kvalitātes sistēmu ISO 9001:2015 uzņēmuma Koro Būve mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu nosakot un virzoties uz uzņēmuma stratēģiskiem mērķiem ievērojot visas normas (iekšējās un ārējās, kas aktuālas uzņēmuma darbībai), kā arī strādāt pie nepārtrauktas kvalitātes sistēmas attīstīšanas.

Ieviešot darbībā ISO 14001:2015 uzņēmuma Koro Būve politika ir vērsta uz to, lai sasniegtu uz vides saudzēšanu izvirzītos mērķus, apzināt un ievērot visu uzņēmuma darbībai un videi aktuālo likumdošanu un strādāt pie nepārtrauktas vides pārvaldības sistēmas uzlabošanas.

Ieviešot uzņēmuma darbībā ISO 45001:2018 uzņēmuma Koro Būve politika ir vērsta uz to, lai ievērotu visas nozarei aktuālās darba drošības likumdošanas prasības un normas, kā arī strādāt pie tā, lai nepakļautu darbiniekus veselībai bīstamiem riskiem un iespējamai negatīvai ietekmei. Nodrošināt darba vidi, kura pasargā darbiniekus no nelaimes gadījumiem. Uzņēmums apņemas izvirzīt mērķus, kas vērsti uz darba drošības uzlabošanu, virzīties uz mērķu sasniegšanu un strādāt pie nepārtrauktas darba drošības sistēmas uzlabošanas. Koro Būve integrētā vadības sistēma ir iztrādāta un ir attiecināma uz vispārējo būvniecību.