SIA “KORO BŪVE”

Uzņēmuma finanšu dati (apgrozījums).

Celtniecības uzņēmums SIA „KORO BŪVE” dibināts 2001.gadā. 

Uzņēmums veic sekojošus darbus:

•        būvprojektu vadība;

•        monolīto un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju betonēšana;

•        betona grīdu izbūve;

•        grīdu un kāpņu pārklājumi;

•        energobūvniecība.

Uzņēmums savus pakalpojumus nodrošina Latvijā, Baltijas valstīs un Skandināvijā. Mūsu komandā strādā sertificēti būvdarbu un projektu vadītāji, un darbu vadītāji ar lielu pieredzi būvniecībā. 

Uzņēmumā ir ieviesta, sertificēta, tiek uzturēta un pilnveidota Integrētā vadības sistēma saskaņā ar standartu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 45001:2018  prasībām.

Uzņēmuma politika ir vērsta uz kvalitatīvu būvniecības pakalpojuma sniegšanu, nodrošinot minimālu uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi un ievērojot nozarei aktuālās darba drošības prasības un normas, atbilstoši noteiktajiem pamatprincipiem, apvienojot likumiskos, ekonomiskos, sociālos, tehnoloģiskos, vides un darba aizsardzības aspektus.

Uzņēmuma mērķis sniegt kvalitatīvus un  tehnoloģijām atbilstošus būvniecības un montāžas pakalpojumus, atbilstoši pasūtītāja prasībām, kā arī prasībām, kas reglamentētas normatīvajos dokumentos.

Koro Būve integrētā vadības sistēma ir izstrādāta un ir attiecināma uz vispārējo būvniecību.

IVS politika

SIA KORO BŪVE integrētā pārvaldības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 45001:2018 standartu prasībām. Vadības sistēma ir sertificēta Bureau Veritas.

Mūsu komanda

Lepojamies un atbalstām

SIA “KORO BŪVE”

Informācija trauksmes cēlējiem

2019. gada 01.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus.

§  Trauksmes celšanas likums ir speciāls tiesiskais regulējums, kas izstrādāts, lai veicinātu trauksmes celšanu un nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.

§  Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus pamanīt un novērst pārkāpumus dažādu institūciju atbildības jomās.

§  Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu.

§  Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis, pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot uzņēmumā vai institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm, jo spēj profesionāli novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt.

 

SIA “KORO BŪVE” kontaktpersona, kas atbild par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu:

Pavels Jablonskis, projektu vadītājs, tālr. +371 26877358, e-pasts: pavels@korobuve.lv

Darba vieta: 2.stāvs, SIA “KORO BŪVE” birojs, Skandu iela 10, Rīga, LV-1067

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā vai mutvārdos:

1)      SIA “KORO BŪVE” kontaktpersonai:

SIA “KORO BŪVE” birojs, Skandu iela 10, Rīga, tālr.: +371 26877358,

Elektroniski:

2)      SIA “KORO BŪVE” kontaktpersonai pa e-pastu pavels@korobuve.lv (parakstot ar drošu elektronisko parakstu);

 

Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

 

 • SIA KORO BŪVE
  Reģ. nr. LV 44103022322
 • Skandu iela 10
  Rīga, LV-1067
  Latvija
 • T +371 67382073
  M +371 26229278

 • korobuve@korobuve.lv

  Privātuma politika